Грабко Володимир Віталійович

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає:

Вступ до фаху

Програмне керування електромеханічними системами

Інтелектуальне керування в електромеханічних системах

Мікропроцесорні системи керування електроприводами

Електротехнічні комплекси та системи

 

Теми для вивчення "Вступ до фаху"

Презентація на перше заняття

Конспект лекцій 1, сформований студентами (з помилками)

Конспект лекцій 2, сформований студентами (з помилками)

Конспект лекцій 3, сформований студентами (з помилками)

Структури систем електропривода

 

Питання для вивчення дисципліни "Застосування ІТ в електромеханіці" 

1.     Особливості застосування ІТ в електромеханіці. Приклади.

2.     Технологія GPRS та її застосування. Приклади.

3.     Промислові мережі, протокол ModBUS.

4.     Технологія IR та її застосування. Приклади.

5.     Протоколи обміну даними. Провідні та безпровідні технології обміну інформацією. Приклади.

6.     Технологія Wi-Fi та її застосування. Приклади.

7.     Промислові мережі, протокол ProfiBUS.

8.     Технологія Zigbee та її застосування. Приклади.

9.     Промислові мережі, протокол Ethernet.

10. Технологія Bluetooth та її застосування. Приклади.

11. Протокол обміну даними I2C. Приклади. Особливості застосування.

12. Технологія GSM та її застосування. Приклади.

13. Протокол обміну даними 1-Wire. Приклади. Особливості застосування.

14. Технологія CDMA та її застосування. Приклади.

15. Протокол обміну даними RS-232. Приклади. Особливості застосування.

16. Технологія RFID та її застосування. Приклади.

17. Протокол обміну даними RS-485. Приклади. Особливості застосування.

18. Технологія WAP та її застосування. Приклади.

19. Особливості використання MIPSfpga для реалізації ІТ в ЕМС.

20. Середовища програмування мікроконтролерів. Особливості реалізації та програмування.

21. Особливості використання мікроконтролерів для реалізації ІТ в ЕМС.

22. Середовища програмування ПЛІС. Особливості реалізації та програмування.

23. Застосування елементів штучного інтелекту як ІТ в задачах електромеханіки.

24. Мова програмування Verilog та її застосування. Приклади.