Грабко Володимир Віталійович

Резюме

Д.т.н., професор, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ), ректор ВНТУ.

В 1984 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Електричні системи".

З 1987 по 1990 роки навчався в аспірантурі.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи.

В 2004 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Завідувач кафедри ЕМСАПТ з 2004 року по 2015 рік.

Наукові інтереси - застосування інформаційних технологій в електроенергетиці та електромеханіці.

Науковий напрям - розробка математичних моделей процесів, що протікають в електричних та енергетичних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами.

Автор понад 450 наукових публікацій, серед яких більше 10 монографій, один підручник, понад 10 навчальних посібників, більше 300 патентів України та авторських свідоцтв СРСР.

Підготував більше 10 кандидатів наук. Кожна дисертація захищена здобувачем в строк по закінченні аспірантури.

E-mail: grabko@vntu.edu.ua, vgrabko@gmail.com

Тел.: +38 (0432) 59 81 67,  56 08 48